بیاید آموزش را به تاخیر نیندازیم

هدف ما ارائه منابع آموزشی آنلاین رایگان و قابل دسترس برای دانش آموزان در افغانستان به ویژه دختران است. به واسطه ای ارائه کردن دوره های آموزشی در موضوعات مختلف و فراهم کردن بستری برای اشتراک دانش و حمایت از یکدیگر ما باهم می آموزیم و رشد می کنیم.

کوتاه در مورد ما

در CodeGreenAfg، ما مأموریتی برای ارتقای آموزش و حمایت از تحصیل دختران در افغانستان داریم. ما با ایجاد پادکست، تسهیل جلسات گفتگو و ارتباطات بین‌المللی و ارائه دوره‌های مهارت‌های جدید در زبان‌های ملی، رویکرد جدیدی را در پیش گرفته‌ایم. ما معتقدیم که آموزش ابزار قدرتمندی برای تغییرات مثبت در جامعه است و ما متعهد به ساختن آینده روشن تر برای افغانستان و مردم آن هستیم.